Kontakt ze sklepem mlekolandia.pl
Formularz kontaktowy

Telefon kontaktowy:
(71) 721 54 88

Adres korespondencyjny
Ul. Stargardzka 7-9
54-156 Wrocław

Kontakt e-mail
biuro@mlekolandia.pl

Oferty współpracy, media
marketing@mlekolandia.pl

 
DALTRA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: 54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 7-9, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000464899, REGON 022151957, NIP 8943046310, o kapitale zakładowym 190.000 zł, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem Mlekolandia.pl (Sklep).

Dodane do koszyka

zamknij