Wysyłka w 48 godziny !!! DARMOWA WYSYŁKA dla zamówień powyżej 279 zł.

Wspieramy beztroskie dzieciństwo :)
Ponad 25 tysięcy produktów w ofercie !

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego sklepu znajdującego się pod adresem www.mlekolandia.pl.

Każda osoba korzystająca z usług sklepu internetowego www.mlekolandia.pl ma obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem.

I. Zastosowanie

 1. Witryna znajdująca się pod adresem www.mlekolandia.pl jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość, w tym za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Prowadzącą sklep internetowy www.mlekolandia.pl – zwany dalej „Sklepem”, jest spółka DALTRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pawła Włodkowica 10/5, 50-072 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000464899, NIP: 8943046310, REGON: 022151957, o kapitale zakładowym 1 289 100,00 zł, e-mail: biuro@mlekolandia.pl, tel: 503 793 805

 3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej www.mlekolandia.pl, telefonicznie pod numerem telefonu e-mail:, tel: 503 793 805 , a także drogą mailową pod adresem: biuro@mlekolandia.pl

 4. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między:

  1. spółką DALTRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zwana dalej „Sprzedawcą”, a

  2. nabywcami jej produktów – osobami składającymi zamówienie – zwanymi dalej „Kupującymi”.

 5. Kupującym może być osoba fizyczna będąca konsumentem, tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i osoba fizyczna niebędąca konsumentem lub osoba prawna, posiadająca zdolność do czynności prawnych.

 6. Przepisy dotyczące obowiązków Sprzedawcy zawierającego z Kupującym umowę na odległość, zasady i tryb zawierania oraz odstąpienia od takiej umowy wynikające z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) mają zastosowanie jedynie do Kupujących będących konsumentami.

 7. Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski, sprzedaż poza granicami Polski możliwa jest pod warunkiem wcześniejszego porozumienia się ze Sprzedawcą z zastrzeżeniem wynikającym z treści części VII pkt. 10 niniejszego regulaminu.

II. Opisy i zdjęcia produktów

 1. Sprzedawca udostępnia Kupującym ogólną informację o produktach znajdujących się na stronie www.mlekolandia.pl.

 2. Wygląd, w szczególności kolor produktów prezentowanych na stronie internetowej sklepu może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu tych produktów w granicach właściwych dla rozbieżności występujących pomiędzy rzeczywistym wyglądem danej rzeczy a jej wyglądem na zdjęciu.

III. Informacje o kontach użytkownika

 1. Kupujący może złożyć zamówienie w Sklepie poprzez stronę internetową korzystając z konta Kupującego lub korzystając z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji konta Kupującego w Sklepie poprzez wybranie opcji „Kup bez rejestracji”.

 2. Rejestracja w serwisie spowoduje założenie konta Klienta, co umożliwia Kupującemu sprawniejsze dokonywanie zakupów w przyszłości, sprawdzanie historii zamówień, śledzenie na jakim etapie jest realizacja zamówienia.

 3. Złożenie zamówienia bez rejestracji jest możliwe bez trwałego rejestrowania danych w bazie Sklepu, warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych w formularzu danych, koniecznych do realizacji zamówienia.

 4. Rejestracji konta można dokonać w dowolnym momencie.

 5. W czasie rejestracji Kupujący proszony jest o zapoznanie się z regulaminem.

IV. Zamówienia

 1. Bieżąca obsługa kupujących prowadzona jest w dni robocze w godzinach od 7 do 15, pod numerem telefonu: 503 793 805 oraz mailowo pod adresem: biuro@mlekolandia.pl.

 2. Sprzedawca przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Jedynie zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00.

 3. Zamówienie złożone w dni robocze:

  - do godziny 14.00 – wysyłane są w ciagu 24 godzin (bądż według informacji na pasku informacyjnym na stronie głównej).

  - po godzinie 14.00 – wysyłane są pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym zamówienie zostało złożone (bądż według informacji na pasku informacyjnym na stronie głównej).

 4. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Za dni robocze rozumie się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 5. W celu złożenia zamówienia należy zaznaczyć wybrany produkt poprzez kliknięcie „Dodaj do koszyka”, następnie należy wybrać opcję „Kontynuuj zakupy” – gdy Kupujący zamierza złożyć zamówienie na jeszcze inne produkty lub wybrać opcję „Chcę złożyć zamówienie”. W dalszej kolejności Kupujący jest proszony o wybranie opcji „Zakupy bez rejestracji”, opcji logowania lub opcji rejestracji w serwisie.

 6. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz podając swoje dane kontaktowe oraz dane do wysyłki. Kupujący, którzy są już zarejestrowani, mogą zalogować się w serwisie i sprawdzić podane wcześniej przez siebie dane.

 7. Kupujący wybiera sposób dostawy oraz sposób płatności, a następnie składa zamówienie w momencie wybrania opcji „Zamawiam i płacę”.

 8. Do momentu złożenia zamówienia w sposób wskazany w pkt. 7, Kupujący ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

 9. Złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi ofertę złożoną Sprzedawcy, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 10. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia otrzyma on drogą mailową, na adres podany w czasie rejestracji lub składania zamówienia, albo telefonicznie, komunikat zawierający informacje dotyczące ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Kupującego (potwierdzenie złożenia zamówienia). Informacje dotyczące zamówienia są również widoczne na koncie Kupującego, w przypadku gdy dokonał on rejestracji konta w Sklepie.

 11. Po weryfikacji złożonego zamówienia przez dział handlowy Sklepu, Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. W chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Kupującego towarów.

 12. Bez uszczerbku dla uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Kupujący może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą, mailowo lub telefonicznie.

 13. W przypadku wyboru przez Kupującego innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Dotpay.pl.

 14. Sprzedawca w celu zabezpieczenia interesów Kupujących, zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia, oraz wstrzymania realizacji zamówienia wzbudzającego uzasadnione wątpliwości, co do jego rzetelności, w szczególności zamówienia bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia - do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

 15. Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, które będą wykorzystywane w celu realizacji zamówienia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub błędnych danych. W przypadku stwierdzenia, że dane są nieprawdziwe lub zawierają istotne błędy, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

 16. Podstawowym warunkiem realizacji zakupu towarów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

 17. W przypadkach, gdy zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych informacji o Kupującym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu na wskazany przez Kupującego numer telefonu. Numer ten może również służyć kurierowi do kontaktu w przypadkach trudności w dostarczeniu przesyłki lub w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia

 18. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, a przypadku zamówień składanych telefonicznie dodatkowo dokument potwierdzający treść zawartej umowy sprzedaży oraz druk odstąpienia od umowy.

V. Formy płatności i czas realizacji zamówienia

 1. Kupujący płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:

  1. Płatność on-line (przedpłata) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych DotPay.pl:

   - kartą kredytową: VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, POLCARD, PBK Styl i wiele innych;

   - szybkim przelewem elektronicznym: lista dostępnych banków jest widoczna podczas składania zamówienia;

   - zwykłym przelewem bankowym: wygenerowany podczas składania zamówienia druczek należy wydrukować lub przepisać dane do przelewu na czysty formularz; można przesłać nam zeskanowane potwierdzenie dokonania przelewu, co znaczenie przyśpieszy zaksięgowanie wpłaty;

  2. gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki - tzw. wysyłka "za pobraniem".

 2. Termin realizacji zamówienia tj. czas skompletowania zamówienia i przekazania zamówienia do wysyłki, wynosi do jednego dnia roboczego od momentu:

  - zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności online;

  - złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.

 3. Zamówiony towar wraz z dowodem zakupu (oryginał faktury lub paragon) wysyłany jest na adres podany przez Kupującego podczas składania zamówienia.

 4. Zamówienie, za które zapłata nie wpłynie na konto bankowe Sklepu w przeciągu 7 dni kalendarzowych od daty jego złożenia, zostanie automatycznie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany. W takim przypadku Klient może ponownie złożyć zamówienie.

VI. Ceny

 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, a także do czasowego zamknięcia Sklepu. Wszelkie tego typu zmiany i działania nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed dokonaniem zmian.

VII. Dostawa i koszty wysyłki

 1. Zamówiony towar dostarczany jest do Kupującego na terenie Polski na jego koszt za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub równorzędnej firmy kurierskiej (Inpost, UPS). Kupujacy może wybrać równiez dostawę do wybranego paczkomatu Inpost lub punktu odbioru firmy UPS - tzw. Acces Point UPS.

 2. Czas dostawy w przypadku firmy kurierskiej to 1 dzień roboczy od momentu przekazania przesyłki do wysłania, w żadnym zaś razie czas dostawy nie przekroczy 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Koszty przesyłki uzależnione są od wybranej formy płatności oraz sposobu dostawy wg. aktualnych wartosci podanych w sekcji "Płatność i wysyłka".
  Zwracamy uwagę na limitowaną objetość płynów w jednej paczce wynoszącą 8 litrów. Szczegóły dotyczące wysyłki płynów opisane są w sekcji "Płatność i wysyłka".

 4. Koszty wysyłki zostaną automatycznie doliczone podczas wypełniania formularza zamówienia, po potwierdzeniu wybranej opcji płatności i opcji dostawy (nie dotyczy przekroczenia granicznej ilości płynów powyżej 8 litrów).

 5. Przed odebraniem przesyłki z od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, to znaczy czy paczka nosi ślady uderzeń, zbić, pęknięć. Najczęściej rozpoznać można zniszczenie opakowania kartonowego po odgnieceniach, rozerwaniach, odkształceniach lub zbytnim zaplamieniu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm zabezpieczających naklejonych na przesyłkę przez pracowników Sklepu. Kupujący może żądać od dostawcy (tj. pracownika kuriera) sporządzenia protokołu uszkodzeń.

 6. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane Kupujący może odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz zachować kopię protokołu.

 7. Sprzedawca może czasowo znieść opłaty dla określonego typu zamówień powyżej określonej wartości i wysyłać takie zamówienia na terenie Polski na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca będzie w trakcie trwania tego typu promocji umieszczał stosowne informacje w Sklepie z określeniem szczegółowych zasad promocji.

 8. Sprzedawca realizuje również zamówienia z dostawą na terenie UE po wcześniejszym indywidualnym potwierdzeniu kosztów transportu (koszt uzależniony od wagi przesyłki i kraju) i dokonaniu wpłaty potwierdzonej kwoty. Od 01.01.2021 w związku z opuszczeniem przez Wielką Brytanię struktur UE zamówienia nie są wysyłane do tego kraju.  

VIII. Reklamacje

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów (rękojmia za wady).

 3. Jeżeli towar ma wadę Kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi naprawy lub wymiany. Kupujący będący konsumentem może żądać zamiast usunięcia wady wymiany towaru lub zamiast wymiany żądać usunięcia wady chyba, że doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.

 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.

 6. Zgłoszenia reklamacji można dokonać w szczególności poprzez pobranie formularza dostępnego w zakładce Reklamacje, a następnie wypełnienie i dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem.

 7. Towar należy odesłać pod adres Sklepu: DALTRA Sp. z o.o. Ul.Rakietowa 37, hala 2, brama T12,  dok 43 i 44,  54-615  Wrocław, z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep Mlekolandia.pl”. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury lub dokumentu zamówienia lub w inny sposób udokumentować zakup towaru.

 8. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru. W przypadku uznania reklamacji wszelkie koszty usunięcia wady lub wymiany towaru obciążają Sprzedawcę.

 9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

 10. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ciągu 14 oznacza uznanie roszczeń Kupującego.

IX. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni od umowy odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem:
  1. kosztów wyboru sposobu dostarczenia towaru innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę – w tym przypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kosztów dodatkowych, zwrócony zostanie koszt zgodnie z najtańszym sposobem dostawy,
  2. kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy Sprzedawcy.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odebrania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez Kupującego inną osobę trzecią inną, niż przewoźnik, a w przypadku, gdy:
  1. na zakupiony towar składa się wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin 14 dni liczony jest od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części,
  2. Kupującemu dostarczane jest wiele rzeczy przez czas oznaczony, termin 14 dni liczony jest od dostarczenia Kupującemu pierwszej rzeczy.
 3. Kupujący może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w szczególności na piśmie i wysłane na adres Sklepu: DALTRA Sp. z o.o. Ul.Rakietowa 37, hala 2, brama T12, dok 43 i 44,  54-615  Wrocław lub wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail sklepu: biuro@mlekolandia.pl.
 4. Formularz odstąpienia jest dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Zwroty”. Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny również „tutaj”.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej, Kupujący niezwłocznie otrzyma potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy we wskazany wyżej sposób, umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli Kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób, jakiego użył Kupujący chyba, że Kupujący zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 11. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 12. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Zwroty towaru powinny być kierowane na adres: DALTRA Sp. z o.o. Ul.Rakietowa 37, hala 2, brama T12, dok 43 i 44,  54-615  Wrocław. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię paragonu lub faktury lub dokumentu zamówienia lub w inny sposób udokumentować zakup towaru.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującym będącymi konsumentami w odniesieniu do umów:
  1. których przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  2. której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących w Sklepie jest DALTRA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, DALTRA Sp. z o.o. ul. Pawła Włodkowica 10/5,  50-072  Wrocław.

 2. Dane osobowe Kupującego są umieszczane w bazie Sprzedawcy oraz przetwarzane dla celów realizacji umowy sprzedaży, w tym w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, dostarczenia zamówionych produktów, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dane są gromadzone tylko w takim zakresie w jakim to jest konieczne, dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy.

 3. Dane te nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom bez wiedzy i zgody Kupującego.

 4. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób do tego nieupoważnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych.

 5. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego odpowiedniego „okienka” w Sklepie, lub w razie wyrażenia przez niego woli subskrypcji„newslettera”, Kupujący wyraża dodatkowo zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu informowania Kupującego o nowych usługach lub towarach dostępnych w Sklepie. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta poprzez kliknięcie „rezygnuję” w stopce wiadomości e-mail.

 6. Mlekolandia.pl jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP: 527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie Mlekolandia.pl, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

 7. Użytkownik dokonujący zakupu w Mlekolandia.pl może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)  – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 6.

 8. Użytkownik dokonujący zakupu w Mlekolandia.pl może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail, osobom trzecim, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach marketingowych. 

 9. Kupujący mają prawo wglądu do swoich danych i możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, a także mają prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych

 10. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych są zawarte w „Polityce Prywatności” https://www.mlekolandia.pl/prywatnosc-a,  która stanowi integralną część Regulaminu.

XI. Polityka Cookies

 1. Sprzedawca informuje, że w celu zapewnienia Kupującym sprawnego korzystania z Sklepu zbiera informacje zawarte w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również do utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Kupującego. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Kupującego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 5. Sklep informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Kupującego wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem reklamodawców oraz partnerów.

 6. Szczegółowe informacje na temat plików cookies są zawarte w „Polityce Prywatności” https://www.mlekolandia.pl/prywatnosc-a, która stanowi integralną część Regulaminu.

XII. Wymagania techniczne

Minimalne wymagania techniczne wobec komputera, używanego do zakupów w Sklepie: komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail, wymagane oprogramowanie: komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script, wymagania sprzętowe: procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, min. 64MB pamięci RAM, karta wideo i monitor o rozdzielczości min. 1024px w poziomie, klawiatura lub dowolne urządzenie wskazujące.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.

 2. Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym regulaminie, przy czym zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści regulaminu na stronach Sklepu z wyraźnym określeniem daty wejścia w życie, nowego regulaminu. Informacja o planowanej zmianie regulaminu pojawi się na stronie Sklepu na 7 dni przed zamieszczeniem zmian. Zarejestrowani Kupujący zostaną poinformowani o zmianach mailowo i w przypadku nie zaakceptowania zmian mogą zrezygnować z konta w Sklepie. Zmiana regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych Kupujących i nie ma zastosowania do umów zawartych przed zmianą.

 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), a w przypadku Kupujących będących konsumentami dodatkowo przepisy Ustawy o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 4. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie stosuje się postanowień wskazanych w sekcji IX. regulaminu – Odstąpienie od umowy.

 5. Niedozwolone jest dostarczanie przez Kupującego do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

 7. Kupujący może zgłosić mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 8. Wszelkie zamieszczone w Sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

 9. Wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

Dodane do koszyka

zamknij
Rabat:
-0,00
Razem:
0,00